Den mørke triade

Den mørke Triade

Den mørke triade er en samlebetegnelse på de tre manipulative karakterene psykopati, narsissisme og machiavellisme og er subkliniske varianter av personlighetsforstyrrelsene psykopati og narsissisme, samt en “velfungerende” variant av borderline. I arbeidslivet vil trekkene som kjennetegner disse, gi store fortrinn når det kommer til fremgang, samtidig som de etterlater seg en lang rekke forsmådde kolleger på veien.

Den mørke triade ble første gang beskrevet av psykologene D. Paulhus og K Williams som fant at konfliktskapende personer i arbeidslivet kjennetegnes av å være ensidig motivert for egen vinning. Disse tre stereotypiene styres av behov for makt, beundring og hensynsløs målrettethet og hver for seg går de under betegnelsen Psykopatisk, Narsissistisk og Machiavellisk personlighet.  

FØLER IKKE SKYLD

De har til felles at de har lite empati og lite evne til å føle skyld. De er alltid mer opptatt av egne enn av fellesskapets mål, noe som kan gjøre dem til svært svikefulle kolleger. Du får aldri noen ordentlig relasjon til dem. Hvis de gir deg oppmerksomhet eller gjør deg en tjeneste, så er det bare for å bruke deg som redskap til å nå egne mål. Hvis de er på din side, så er det alltid fordi det gavner dem selv, og så snart du ikke lenger er nyttig, har de glemt at du eksisterer.

Problemet er at de kan være svært vanskelige til tider umulig å avsløre. De er nemlig alltid påpasselig med å holde seg inne med dem som står over seg selv i hierarkiet, og de lar seg sjelden avsløre. Tilsynelatende følger de alle regler og på overflaten er de høflige og vennlige, i alle fall når sjefen ser på. De har imidlertid en destruktiv virkning på omgivelsene, og de nyter å se andre feile, hvis det kan fremme dem selv. Går du mot dem kan du vente deg en overraskelse, for de er svært hevngjerrige. Ofte vil du merke at det er noe som skurrer. De er gjerne litt for korrekte når de er under oppsyn og de opptrer på en måte som ofte er litt for stereotyp. Likevel er det vanskelig å påpeke bløffen, for de har alltid en god forklaring og de går ikke av veien for å utpeke syndebukker, når de selv kommer i trøbbel. 

TRE TYPER, TRE MOTIVER

Det som skiller dem, er at de har ulike motiver for sin egosentriske væremåte. Den minst kjente av dem, Machiavellieren, har ikke en psykiatrisk diagnose. De er ofte høyt intelligente og samtidig manipulative personer som lurer og bedrar for å nå sine mål. Fremferden motiveres av ensporet målrettethet. Navnet har de fått fra boken Fyrsten, som ble skrevet av den itailenske diplomaten Niccolò Machiavelli. De kjennetegnes ved slu og listig fremferd, og er alltid villige til å gjøre det som trengs for å nå et mål, uavhengig av konsekvensene.

Det er fra Machiavelli vi har fått uttrykket målet helliger middelet. Det som gjør det ekstra vanskelig å avsløre denne karakteren, er at de tilsynelatende er godlynte overfor dem som ikke hindrer dem i veien mot et mål. Deres aller nærmeste kan f.eks. leve i total uvisshet om den destruktive siden av dem, og dermed blir du lett alene når du forsøker å vise hva de driver med. 

Slik er det ikke med psykopaten og narsissisten. De er destruktive overfor alle de møter og jo mer de kommer innpå deg, desto mer skade gjør de. Deres motiver vekkes nemlig av enhver situasjon. Den ene av dem, narsissisten, søker beundring og oppmerksomhet hos alle og enhver. Hvis du kritiserer eller unnlater å gi oppmerksomhet, kan du forvente deg sterke reaksjoner. Avvisning vekker nemlig det narsissistiske raseri. I denne tilstanden er de hevngjerrige og onsinnede, og du må ikke tro at du kan gjøre det godt igjen. Tilgivelse finnes ikke. Narsissistister kan gi mye så lenge de har medgang og i næringslivet kan de også bidra til verdiskapning fordi de er visjonære og lite bundet av konvensjoner. Mange fremgangsrike leder har fått betegnelsen produktive narsissister fordi de har mye energi, stor kreativitet og de er ikke redd for å satse der andre stoppes av konvensjoner. Du må bare huske å gi dem æren for alt som går bra. 

Narsissister kan altså ha sine fortrinn og være interessante og fascinerende så lenge alt går på skinner, og det er de som er i førersetet. Den siste av de tre, psykopaten har ingen slike konstruktive bidrag til sine omgivelser. De er nemlig først og fremst motivert av makt og lever for å herse med omgivelsene. De kjennetegnes av en parasittisk livsstil, og er alltid ute etter noe. I jakten på personer som kan gi dem noe, og de er mestre i å finne svakheter hos sine medmennesker. De spiller alltid skuespill og de er alltid ute etter noen å tære på. Psykopater er rett og slett rovdyr. De er ikke bare hensynsløse og egoistiske, de finner også glede i å ødelegge sine ofre. Psykopaten tapper ressursene til kolleger, får deg til å gjøre jobben mens de selv tar æren. Får de muligheten tapper de også bedriften og selv når de er avslørt er de vanskelige å få has på. Det finnes mange eksempler på psykopater som har underslått store verdier, men gått fri etter at de ble gjennomskuet. Grunnen er at den prosessen som venter en virksomhet som planlegger å aksjonere mot psykopaten etterhvert oppdager at kostnadene i form av negativ omtale og ryktet som følger av å ha blitt lurt over går gevinsten ved å straffe den skyldige. 

LIKEGYLDIG FORHOLD TIL SANNHET

På grunn av at medlemmene av den mørke triades har et likegyldig forhold til sannhet og ikke lar seg affisere av følelser som skyld og samvittighet, gir det lite mening i å be dem beskrive seg selv. Vi kan jo aldri vite om de snakker sant, for vi vet ikke hva de er ute etter. Men hvis vi hadde hatt muligheten til å gjennomskue dem, og fått dem til å si hva som egentlig driver dem, så kan vi forestille oss utsagn som at Jeg er kynisk, Jeg er selvopptatt, Jeg er spesiell etc.

De amerikanske psykologene Jonason & Webster har gjort jobben med å konstruere slike utsagn for hver av de tre karakterene. Her følger en liste med personlige beskrivelser for hver av “vennene våre”.

Narsissisten beskriver seg selv slik:

 • Jeg søker andres beundring.
 • Jeg søker andres oppmerksomhet.
 • Jeg forventer at folk gjør meg tjenester.
 • Jeg søker status og prestisje.
 • Jeg har en tendens til å føle at andre skylder meg noe.
 • I har en tendens til å være dominant i sosiale situasjoner.
 • Jeg kan være litt grandios eller pompøs.
 • I forhold til andre, føler jeg at jeg er spesiell.
 • Jeg har en tendens til å føle at jeg er bedre enn andre.
 • Jeg føler meg viktig.
 • Jeg er selvopptatt.

Psykopaten beskriver seg selv slik:

 • Jeg føler aldri skyld eller anger.
 • Jeg er ganske kald og ufølsom.
 • Jeg er lite opptatt av de moralske aspektene ved handlingene mine.
 • Jeg er kynisk.
 • Jeg blir lett frustrert.
 • Jeg har en tendens til å eksplodere.

Machiavellianisten beskriver seg selv slik:

 • Jeg har løyet og bedratt for å få viljen min.
 • Jeg pleier å manipulere andre for å få det som jeg vil.
 • Jeg har smigret andre i den hensikt å få det som jeg vil.
 • Jeg har en tendens til å utnytte andre for å nå mine mål.
 • Jeg synes det er vanskelig å forstå andres følelser.

Det er stor grad av overlapp mellom de tre typene. Alle har narsissister har psykopatiske og machiavelliske sider, alle psykopater har narsissistiske trekk, alle narsissister kan fremstå psykopatiske etc. Det har vært gjort mange forsøk på å utvikle instrumenter som kan kartlegge disse destruktive karakterene.

Et av disse kalles “the Dirty Dozen” (det Skitne dusin) og ble lansert av  Jonason & Webster i 2010. The DIrty Dozen er tolv spørsmål satt sammen til en liten test. Det forventes at triaden skårer høyt på alle disse spørsmåleme, og spesielt på fire av spørsmålene. Forutsetningen for at testen skal si noe fornuftig om respondenten, er at spørsmålene besvares en sannferdig måte. Dette er selvsagt et problem for resultatet, siden tre typene, alle har et lemfeldig forhold til sannheten. Uansett, her er testen. Ta den, og bedøm selv.  

“The Dirty Dozen”

Nedenfor finner du 12 utsagn. Du skal ta stilling til i hvilken grad utsagnet er en god beskrivelse av deg selv. Hvert utsagn skal skåres på en skala fra 1 – 7, der 1= Ikke i det hele tatt & 7= Det stemmer helt. Deretter summerer du poengene for alle de 12 beskrivelsene. De fleste skårer mellom 33 and 39 poeng. Over 45 regnes for å være en høy skår på den mørke triade.

Lykke til!

 1. Jeg pleier å manipulere andre for å få det som jeg vil.
 2. Jeg pleier aldri å ha dårlig samvittighet.
 3. Jeg ønsker å bli beundret.
 4. Jeg er lite opptatt av de moralske aspektene handlingene mine.
 5. Jeg har løyet og bedratt for å få viljen min.
 6. Jeg er ganske kald og ufølsom.
 7. Jeg har smigret andre i den hensikt å få det som jeg vil.
 8. Jeg er opptatt av status og prestisje.
 9. Jeg har en tendens til å være kynisk.
 10. Jeg har en tendens til å utnytte andre for å nå mine mål.
 11. Jeg forventer ofte at andre gjør spesielle tjenester for meg.
 12. Jeg liker å få oppmerksomhet.