Hvorfor havner man i en destruktiv relasjon, og hvordan kommer man seg ut?

En maskes bekjennelser.

Jeg manipulerer andre for å få det som jeg vil. Jeg pleier aldri å ha dårlig samvittighet. Jeg blir beundret. Jeg gir blaffen i de moralske aspektene handlingene mine. Jeg lyver og bedrar for å få viljen min. Jeg er kald og ufølsom. Jeg smigrer for å få det som jeg vil. Jeg er opptatt av status og prestisje. Jeg er kynisk. Jeg utnytter andre for å nå mine mål.  Jeg forventer at andre setter meg først. Jeg liker å få oppmerksomhet.

PSYKOPATTESTEN

av Dag Øyvind Engen Nilsen

Kagge forlag

Målet med Psykopattesten var å skrive en bok som holdt høy faglig standard og som samtidig er lett tilgjengelig for deg som ikke er psykolog.

Boken starter med en kasushistorie som illustrerer hvordan en oppegående og ressurssterk person gradvis utsletter seg selv når psykopaten fester grepet. Deretter følger en innføring i testing og utredning av psykopati. Dette kapittelet leder frem til psykopattesten. Deretter en innføring i begrepet. Her går jeg gjennom psykopatens viktigste kjennetegn som «mangel på empati», «fravær av skyld og ansvar», «manipulasjon» og beskriver hva som er forutsetningene for diagnosen.


Etter at diagnosen er beskrevet og forklart gjennom de ulike «psykopatiske trekkene» følger kapitler som handler om hva psykopaten gjør med sitt offer. Herunder hvordan den forvirring som oppstår når man blir utsatt for langvarig manipulasjon til slutt utsletter personen.


Psykopatens tilnærming til sosiale relasjoner er noe av nøkkelen til denne forvirringen og psykopatens evne til å spille den rollen som passer til anledningen, gjør ofte at offeret ikke blir forstått av omgivelsene.


Siste del handler om hva man bør gjøre den dagen man innser at man må endre situasjonen. Hvordan skal man komme seg unna? Hvordan skal man gjenfinne seg selv? Hvilket fokus skal man ha for å komme seg videre? Hvordan kan man hjelpe, hvis man ser noen man kjenner er gått i psykopatfellen.

Kjøp boken i dag.

PSYKOPATTESTEN kom ut i 2019 på Kagge forlag.

Boken er oversatt til dansk, engelsk og polsk.

Pris: 359,-