Kynismetesten

Psykopater og narsissister kjennetegnes ved at de er kyniske. De har negative forventninger til andre. Er du hyggelig, så vil de automatisk anta at du er ute etter noe. Holdningen er preget av et menneskesyn, der alle er opptatt av egen vinning og der moral bare er en klisje. Sammen med aggresjon, lav impulskontroll og manglende samvittighet så har vi de viktigste ingrediensene i psykopati.

Er du en kyniker?
 

Her får du en liten smakebit på hva det vil si å være kynisk. Listen nedenfor inneholder en rekke påstander.

Les hver enkelt påstand, ta stilling til hvor godt det passer for deg, og marker om du er enig eller uenig. Tenk ikke for lenge over hver enkelt utsagn, men svar det første som faller deg inn.

1. Jeg tror at mange mennesker overdriver sine vansker for å få medfølelse og hjelp.
2. Det krever mye argumentasjon for å overbevise folk flest om sannheten.

 

3. Jeg tror de fleste ville lyve for å komme seg frem.
4. Folk flest er ærlige stort sett fordi de er redde for å bli tatt.
5. Folk flest vil heller bruke litt uærlige metoder enn å gå glipp av fortjeneste eller fordeler.
6. Det er tryggere å ikke stole på noen.
7. Folk flest stifter vennskap fordi venner antageligvis vil bli nyttig for dem.
8. Den som utsetter andre for fristelse ved å forlate verdifulle eiendeler ubeskyttet, er omtrent like mye å klandre når disse blir stjålet, som den som stjeler dem.
9. Jeg tror at nesten alle ville lyve for å unngå ubehageligheter.
10. Innerst inne misliker de fleste å strekke seg for å hjelpe andre.
11. Folk krever som regel at egne rettigheter skal respekteres mer enn de er villige til å respektere andres.
12. De fleste mennesker vil bruke til dels urimelige metoder for å komme seg frem i livet.
13. Fremtiden er for usikker til at man kan legge alvorlige planer.
14. Mange folk gjør seg skyldig i tvilsomme seksuelle handlinger.
15. De fleste menn er utro mot sine koner av og til.
16. Jeg har ofte måttet ta imot ordre fra en som ikke kan like mye som meg.
17. Jeg lurer ofte på hvilke skjulte hensikter andre kan ha når de gjør noe hyggelig for meg.
18. Min måte å gjøre ting på har lett for å bli misforstått av andre.
19. Jeg har en tendens til å være på vakt overfor folk som er litt mer vennlig mot meg enn jeg hadde ventet.
20. Jeg har ofte møtt mennesker som gikk for å være eksperter, men som ikke kunne mer enn jeg.
21. Jeg har ofte opplevd at folk er misunnelige på mine gode ideer, bare fordi de ikke fant på dem først.
22. Folk har ofte misforstått mine hensikter når jeg her prøvd å rette på dem eller prøvd å være hjelpsom.
23. Jeg har ofte arbeidet for folk som ser ut til å ha ordnet seg slik at de får æren for godt arbeid, men kan legge skylden for feil på sine underordnede.
Ca 2 % av befolkningen skårer mer enn 15 poeng på denne testen.