Psykopattesten

Boken starter med en kasushistorie som illustrerer hvordan en oppegående og ressurssterk person gradvis utsletter seg selv når psykopaten fester grepet. Deretter følger en innføring i testing og utredning av psykopati. Dette kapittelet leder frem til psykopattesten. Deretter en innføring i begrepet. Her går jeg gjennom psykopatens viktigste kjennetegn som «mangel på empati», «fravær av skyld og ansvar», «manipulasjon» og beskriver hva som er forutsetningene for diagnosen. Etter at diagnosen er beskrevet og forklart gjennom de ulike «psykopatiske trekkene» følger kapitler som handler om hva psykopaten gjør med sitt offer. Herunder hvordan den forvirring som oppstår når man blir utsatt for langvarig manipulasjon til slutt utsletter personen. Psykopatens tilnærming til sosiale relasjoner er noe av nøkkelen til denne forvirringen og psykopatens evne til å spille den rollen som passer til anledningen, gjør ofte at offeret ikke blir forstått av omgivelsene. Siste del handler om hva man bør gjøre den dagen man innser at man må endre situasjonen. Hvordan skal man komme seg unna? Hvordan skal man gjenfinne seg selv? Hvilket fokus skal man ha for å komme seg videre? Hvordan kan man hjelpe, hvis man ser noen man kjenner er gått i psykopatfellen?Boken er ment for lesere som har generell interesse for fenomenet, lurer på om de selv befinner seg i en destruktiv relasjon eller står utenfor og ser en at de er glad, gradvis underkaster seg en manipulativ person.