Psykopatens offer.

Hvordan kan et menneske kan bli så kraftig handlingslammet at det selv utsletter sine egne personlige grenser for å tilfredsstille den andre i et forhold? Hvilke superkrefter har denne personen som kan transformere selv et ressurssterkt og livsglad menneske til en personlig marionette dukke?

Felles hos dem som ender opp i psykopatens grep er mennesker med redsler, mangler, lengsler, ønsker, interesser eller behov- ja nettopp, det kan være hvem som helst! Når psykopaten kartlegger et mulig offer stiller han spørsmål og virker oppriktig interessert. Dette er normalt når man møter nye mennesker; forskjellen er imidlertid at psykopaten har en skjult agenda om å bruke denne informasjonen som midler til manipulasjon på sikt. For psykopaten er dette rett og slett en observasjonsfase hvor han lærer hvordan han kan knytte bånd med offeret på en mest mulig effektiv måte. Når interesser, lengsler og redsler er kartlagt vil psykopaten begynne å vekke følelser i offeret. Dette gjøres nettopp ved å berøre redsler, mangler, lengsler, ønsker, interesser eller behov! Resultatet vil være at psykopaten kalkulerende og til riktig tid vekker glede, sorg eller sinne hos offeret- alt etter hva som tjener manipulasjonen på det gitte tidspunktet.

I begynnelsen av et forhold vil gjerne psykopaten vekke glede og tillit. Psykopaten kan gi inntrykk av å være svært hjelpsom, forståelsesfull eller å dele samme interesser med offeret. Hvem har vel ikke opplevd å dele entusiasme med noen over samme interesse? Det kan være svært berusende- og man stiller sjelden spørsmål med denne personens agenda. For det er nettopp dette som skjer i oss mennesker når sterke følelser er vekket inni oss- vi blir ukritiske og får svekket dømmekraft.

Har du et dårlig selvbilde er det en fordel for psykopaten

Har offeret dårlig selvbilde vil dette være en stor fordel for psykopaten. Dette gir ham sjansen til å gi et falsk inntrykk av ubetinget oppmerksomhet og forståelse. I denne sammenheng kan dette vekke svært sterke følelser i offeret- nemlig følelsen av å bli sett og forstått, kanskje for første gang noen sinne. Å bli sett eller forstått er et grunnleggende behov som er iboende i oss alle. Mest synlig er kanskje dette behovet hos mennesker som trenger annerkjennelse for kunne føle seg verdifulle- disse menneskene har også en frykt for negative tilbakemeldinger. Følelsen av å bli sett og anerkjent kan derfor bli en svært etterlengtet og sterk opplevelse i møtet med psykopaten.

Kjemien mellom offer og psykopat er i midlertidig falsk og kun et ledd i en langsiktig plan. Jo lenger frem i tid målet er, dess mer vanskelig er det å se sammenhengen med oppførsel og manipulasjon. Svært langsom manipulasjon er nærmest usynlig. Avansert manipulasjon kan dermed være svært vanskelig å oppdage- også av fagfolk i rettsvesen og barnevern. Mange ofre som har kommet seg bort har opplevd å bli utstøtt av naboer, svigerfamilie og tidligere venner. Sannheten er at også disse mest sannsynlig vil være manipulert av psykopaten. Når offeret endelig klarer å komme seg bort vil det ofte være deprimert, suicidal og selvskadende. Dette vil psykopaten bruke som et såkalt bevis, og en bekreftelse, på det psykopaten har påstått hele tiden; at offeret er svært vanskelig og ustabil. Psykopaten har nemlig systematisk strippet offeret for både troverdighet og nettverk helt fra starten av. Har psykopaten i tillegg utført seksuelle misbruk mot barn, voldtekter eller fysisk vold, er det svært praktisk å ha sørget for å ha umyndiggjort vitnets (les: offerets) troverdighet.

Isolasjon som verktøy

Å isolere offeret fra nettverket sitt via svertekampanjer er også et svært viktig ledd i psykopatens manipuleringsstrategi generelt sett. Dette begynner psykopaten med svært tidlig for å kunne få bearbeide offeret i fred. Jo større deler av nettverket han får strippet, dess mer hindrer psykopaten utenforstående i å komme med motvekt til hjernevaskingen som foregår av offeret bak lukkede dører. Hele konseptet i manipulering er at det må foregå i det skjulte, ellers avsløres illusjonen og hjernevaskingen. For det er det psykopaten får tilsynelatende makt fra- å påføre offeret en illusjon om at det er mindreverdig og at psykopaten selv innehar all makt og verdi i forhold til offeret. Hadde psykopaten virkelig hatt makt over offeret ville det imidlertid ikke vært nødvendig å manipulere og lure offeret til å tro det. Det ville vært innlysende av seg selv. Det er dermed et intrikat nett av løgner, utmattelsstrategier, forvirringer og intriger som ligger til grunne for offerets oppfatning av seg selv og verden- samt verdens oppfatning av offeret.