Psykopaten forvirrer deg

Psykopaten manipulerer deg  med å bytte om på intensjoner. Sjefen din kan forsvare høy lønn med samfunnsnytten ved  å tiltrekke seg de beste, i stedet for å si at han eller hun selv ønsker høy lønn. En ungdom begrunner sitt ønske om ny jakke med at det er viktig for å ikke ”bli utenfor”, i stedet for å si at ”jeg har lyst på den”.

Når egoistiske motiver styrer, er det lett å kommer i forsvar, og dermed fremstilles ønsker i et mer politisk korrekt lys.

Psykopaten er en mester i å snu på tingene, og alt som gjøres blir begrunnet ut fra rent idealistiske motiver. Du skal ikke være lenge i relasjonen før du innser akkurat det. Når du en kveld er på vei hjem fra fest, og din partner nok en gang har ødelagt stemningen, så orker du ikke å si noe. Du kjenner svaret og ”vet” at feilen lå hos noen i selskapet, gjerne en god venn av deg. Du burde ikke å ha så mye med denne vennen å gjøre du heller.

Her byttes intensjonen ”sjalusi mot din venn” ut med intensjonen ”noen måtte påpeke din venns dårlige sider”.

Dette er kjente takter, ikke bare for dem som har møtt på vanskelige mennesker, men for oss alle, og det er knapt noen av oss som ikke har tatt en nødløgn for å få det som vi vil. Forskjellen på deg og psykopaten, er at sistnevnte holder på slik hele tiden.

Mange vil imidlertid oppleve dette som bagatellmessig i forhold til å få sine egne intensjoner forbyttet av sin partner. Ikke alle skjønner hva dette dreier seg om med mindre du har opplevd følgende:

Tenk deg at dere er sammen med andre mennesker, når din partner plutselig tar opp noe som han eller hun er noe du har sagt i ren fortrolighet. Du blir rasende, men sier ikke noe, av frykt for å forverre skandalen. Det største sjokket kommer dagen derpå. Da blir du nemlig møtt med følgende kommentar: hvorfor ble du så sint da jeg snakket med …

Først blir du forvirret, men så tenker du; tror han/hun at det var derfor?

Etter noen år sammen med psykopaten lærer du imidlertid at psykopaten ikke bare snur på sine egne intensjoner, men også på dine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *