Narsissisme, Psykopati & Machiavelli

Den mørke triaden er et tema i psykologi som fokuserer på tre personlighetstrekk: narsissismemachiavellisme og psykopati. At man snakker om «mørke» personlighetstrekk betyr at vi beveger oss over i det destruktive. De tre karakterene har overlappende trekk, og er man det ene så har man mye av de to andre. Alle tre er kjennetegnet av manglende empati og manglende omsorg for fellesskapet. De er prototypiske egoister. Det mest destruktive trekket deres er mangel på samvittighet. Mens de har disse egenskapene felles, motiveres de av ulike ting. Narsisssisten søker beundring, psykopaten søker makt og machiavellisten lever etter prinsippet målet helliger midlene.

Nedenfor kan du se noen sjekklister for personlighetstrekkene til disse tre.

Narsissisme

 1. Jeg søker andres beundring.

 2. Jeg søker andres oppmerksomhet.

 3. Jeg forventer at folk gjør meg tjenester.

 4. Jeg søker status og prestisje.

 5. Jeg har en tendens til å føle at andre skylder meg noe.

 6. I har en tendens til å være dominant i sosiale situasjoner.

 7. Jeg kan være litt grandios eller pompøs.

 8. I forhold til andre, føler jeg at jeg er spesiell.

 9. Jeg har en tendens til å føle at jeg er bedre enn andre.

 10. Jeg føler meg viktig.

 11. Jeg er selvopptatt.

Psykopati

 1. Jeg føler aldri skyld eller anger.

 2. Jeg er ganske kald og ufølsom.

 3. Jeg er lite opptatt av de moralske aspektene ved handlingene mine.

 4. Jeg er kynisk.

 5. Jeg blir lett frustrert.

 6. Jeg har en tendens til å eksplodere.

Machiavelliani

 1. Jeg har løyet og bedratt for å få viljen min.

 2. Jeg pleier å manipulere andre for å få det som jeg vil.

 3. Jeg har smigret andre i den hensikt å få det som jeg vil.

 4. Jeg har en tendens til å utnytte andre for å nå mine mål.

 5. Jeg synes det er vanskelig å forstå andres følelser.

Nedenfor finner du 12 av disse punktene satt sammen til en liten test. Hvert punkt skåres på en skala fra 1 – 7, der 1= Ikke i det hele tatt & 7= Det stemmer helt.

Jeg pleier å manipulere andre for å få det som jeg vil.Jeg pleier aldri å ha dårlig samvittighet.Jeg ønsker å bli beundret.Jeg er lite opptatt av de moralske aspektene handlingene mine.Jeg har løyet og bedratt for å få viljen min.Jeg er ganske kald og ufølsom.Jeg har smigret andre i den hensikt å få det som jeg vil.Jeg er opptatt av status og prestisje.Jeg har en tendens til å være kynisk.Jeg har en tendens til å utnytte andre for å nå mine mål.Jeg forventer ofte at andre gjør spesielle tjenester for meg.Jeg liker å få oppmerksomhet.

De fleste skårer mellom 33 and 39 poeng. Over 45 regnes for å være en høy skår på den mørke triade.