Narsissisme

Implisitt i et oppblåste selvbildet  og en skamløs overvurdering av egne prestasjoner, ligger  en devaluering av andres bidrag. Denne tendensen er så ekstrem at den vekker vantro hos dem som er i nærheten av  narsissisten. Ved å snu på realiteten og kreve all oppmerksomhet fra dem rundt seg, blir partnere og barn av narsissisten gradvis brutt ned.

Hvem er Narsissisten?

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD) er en av de mest omtalte personlighetsforstyrrelsene som finnes i DSM-5. (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (5. utgave, American Psychiatric Association, 2013).

Narsissisten har et prekært behov for beundring og en gjennomgripende storhetsfølelse rundt egen betydning og egne prestasjoner. Legger vi at narsissister har minimalt med empati, så begynner det å tegne seg et bilde av en nokså ufyselig person. Som regel kommer de narsissistiske trekkene til syne mot slutten av ungdomstiden. Narsissistens holdning og atferd er synlige i de fleste situasjoner, f.eks. med venner, med familie og på skolen og senere i arbeidslivet.

En person med NPD kan sjelden ta kritikk og er svært følsomme for slik kritikk eller nederlag. En person med denne lidelsen kan ikke la ting gå, og vil ofte spille tidligere tilfeller av fiasko, ydmykelse, nederlag eller kritikk, spesielt når det gjøres i en offentlig setting (for eksempel et klasserom eller arbeidsmøte). Noen med NPD vil reagere med motangrep, opprørt og sinne i møte med slike feil.

Personer med denne lidelsen har sjelden givende eller fordelaktige mellommenneskelige forhold, enten romantiske, vennskap eller kolleger. Når slike forhold eksisterer, har de en tendens til å være ensidige, med alt fokus og vekt på personen med narsissisme.

Mens en person med NPD generelt vil ha høye ambisjoner og hyppige suksesser, kan deres manglende evne til å innlemme noen form for negative tilbakemeldinger sammen med ikke å lære av tidligere feil føre til at en person med NPD er deres egen verste fiende i å lykkes videre.

Grandios selvbetydning

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse vil ofte synes å ha en grandios følelse av selvbetydning. De overvurderer rutinemessig sine evner og blåser opp sine prestasjoner, ofte vises skrytende og pretensiøs. Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan blithely anta at andre tilskriver samme verdi til sin innsats og kan bli overrasket når ros de forventer og føler de fortjener ikke er kommende. Implisitt i det negative selvbildet  og overvurderingen av egne prestasjoner, ligger en devaluering av andre.

Fantasier

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD) er ofte opptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, glans, skjønnhet eller ideell kjærlighet. De kan drøvtygge om “lang forfalt” beundring og privilegium og sammenligne seg positivt med kjente eller privilegerte mennesker.

Overlegen

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse mener at de er overlegne, spesielle eller unike og forventer at andre gjenkjenner dem som sådan. De kan føle at de bare kan forstås av, og bør bare assosiere med, andre mennesker som er spesielle eller av høy status og kan tilskrive “unike”, “perfekte” eller “begavede” kvaliteter til dem de forbinder med.

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse mener at deres behov er spesielle og utover omfanget av vanlige mennesker. De er sannsynlig å insistere på å ha bare “topp” person (lege, advokat, frisør, instruktør) eller å være tilknyttet de “beste” institusjoner, men kan devaluere legitimasjonen til de som skuffer dem.

Beundring

Det er kanskje ikke overraskende å lære at personer med NPD generelt forventer og krever overdreven beundring. Deres selvtillit er nesten alltid veldig skjør. De kan være opptatt av hvor godt de gjør det og hvor gunstig de anses av andre. Dette tar ofte form av et behov for konstant oppmerksomhet og beundring. De kan forvente at deres ankomst skal bli møtt med stor fanfare og er forbauset hvis andre ikke begjærer sine eiendeler. De kan stadig fiske etter komplimenter, ofte med stor sjarm.

Rett

En følelse av rett er tydelig i disse individenes urimelige forventning om spesielt gunstig behandling. De forventer å bli tatt vare på og er forvirret eller rasende når dette ikke skjer. For eksempel kan de anta at de ikke trenger å vente i kø, og at deres prioriteringer er så viktige at andre bør utsette dem, og deretter bli irritert når andre ikke klarer å hjelpe “i sitt svært viktige arbeid.”

Utnyttelse

Denne følelsen av rett kombinert med mangel på følsomhet for andres ønsker og behov kan føre til bevisst eller uforvarende utnyttelse av andre. De forventer å bli gitt hva de vil eller føler de trenger, uansett hva det kan bety for andre. Disse personene kan for eksempel forvente stor dedikasjon fra andre og kan overarbeide dem uten hensyn til virkningen på deres liv. De har en tendens til å danne vennskap eller romantiske forhold bare hvis den andre personen synes sannsynlig å fremme sine formål eller på annen måte forbedre sin selvtillit. De bruker ofte spesielle privilegier og ekstra ressurser som de mener de fortjener fordi de er så spesielle.

Mangel empati

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse har generelt mangel på empati og har problemer med å gjenkjenne andres ønsker, subjektive opplevelser og følelser. De kan anta at andre er helt bekymret for deres velferd, slik at de kan ha en tendens til å diskutere sine egne bekymringer i upassende og langvarig detalj, samtidig som de ikke er kjenner igjen at andre også har følelser og behov.

De er ofte foraktelige og utålmodige med andre som snakker om sine egne problemer og bekymringer. Når de blir anerkjent, vil andres behov, ønsker eller følelser sannsynligvis bli sett nedsettende som tegn på svakhet eller sårbarhet. De som forholder seg til personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse finner vanligvis en følelsesmessig kulde og mangel på gjensidig interesse.

Misunnelig

Disse personene er ofte misunnelige på andre eller tror at andre er misunnelige på dem. De kan tigge andre om deres suksesser eller eiendeler, og føler at de bedre fortjener disse prestasjonene, beundring eller privilegier. De kan sterkt devaluere andres bidrag, spesielt når disse personene har fått anerkjennelse eller ros for sine prestasjoner. Arrogant, hovmodig atferd karakteriserer disse individene.

Arroganse

Siden en person med NPD mener at de er klart bedre enn nesten alle de møter, er det ikke overraskende å lære at de har en tendens til å engasjere seg i arrogant og hovmodig oppførsel. Folk som kjenner dem vil ofte beskrive personen som en “snobb”. Når du samhandler med andre, vil personen med denne lidelsen ofte handle foraktelig eller nedlatende andre. Siden de vet best og alltid er den smarteste, mest vellykkede personen i rommet, ser personen med NPD ingen grunn til ikke å handle på en måte som er i samsvar med slike overbevisninger, selv når de vises, er de tydelig feilaktige.prekært