Hva er egentlig en personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsforstyrrelse er en begrensning i evnen til å nyansere egne opplevelser og manglende evne til å kontrollere egne reaksjoner. Atferden er preget av at man opponerer mot, unnviker eller ignorerer sosiale normer uavhengig av situasjonen.

Dermed er det tre typer forsvar å velge mellom, hvis man ikke klarer å åpne seg i møte med omgivelsene. I diagnosesystemene betegnes disse tre som cluster a, b og c.

  • Cluster A – Dette er den unnvikende gruppen. Her finner man schizoid (sosialt tilbaketrukket og avflatet følelsesliv), schizotyp (sosialt tilbaketrukket og eksentrisk) og unnvikende (soialt tilbaketrukket, men mindre avvik enn de to første.

  • Cluster B – Her finner vi de antisosiale, narsissistiske og psykopatiske forstyrrelsene. Altså de som alltid er ute etter noe. De kjennetegnes ved høyt aggresjonsnivå, egosentrisitet og mangel på empati.

  • Cluster C – Denne gruppen unngår realitetene gjennom atferd som er preget av tvang og ritualer. Liker dårlig overraskelser og fremstå ofte som kalde og distanserte.