Hva er personlighet?

Personligheten er vår typiske måte å tenke, handle og føle på. De fleste som har tatt et kurs i personlighet eller lignende, har kanskje hørt om femfaktormodellen. Denne ble utviklet på 1980-tallet og mennesker langs fem ulike dimensjoner, i forhold til hvordan vi tenker, handler og føler.

Når du har svart på disse spørsmålene har du i praksis vurdert personen langs de fem ulike personlighetsdimensjonene. Nedenfor følger en mer utfyllende beskrivelse av disse.

Utadvendthet En utadvendt person er en som ofte er engasjert i mange ulike ting, henter energi fra omgivelsene og generelt er engasjert i verden utenfor seg selv. De som er utadvendt trives sammen med andre mennesker og blir ofte sett på som mennesker som er full av energi. De er ofte entusiastiske og handlingsorienterte. Vi assosierer også utadvendthet med sosial kompetanse, men man kan godt være utadvent og ha lite sosial kompetanse eller være innadvendt og ha høy sosial kompetanse. Jeg skal si mer om sosial kompetanse senere i dette kapittelet. Eksempel på utadvendt atferd: En person som, når han eller hun kommer inn i en ny situasjon, raskt tar kontakt med andre og holder i gang samtaler, uten at det behøver å handle om et spesifikt tema.

Varme: Varme handler om hvilke forventninger og holdninger man har til andre. En varm person oppfattes som omgjengelig og lett å prate med. Å kunne fremstå som en varm person er særlig viktig i jobber der man har omgang med andre mennesker, pasientkontakt, service etc… Mennesker med stor grad av varme får ofte god kontakt med andre mennesker, og de har ofte evnen til å få andre til å føle seg vel. På den motsatte enden av denne dimensjonen finner vi mennesker som oppfattes som kalde og kyniske. 

Emosjonell stabilitet: Emosjonell stabilitet handler om i hvilken grad man er sårbar for kritikk, hvor raskt man legger bak seg vonde opplevelser og i hvilken grad man har et jevnt og stabilit humør. I noen jobber kan emosjonell stabilitet være viktig. Høy grad av emosjonell stabilitet gjør at man håndterer press, er selvbevisst og selvsikker og gjerne trygg på egne følelser. På tross av alle disse fine egenskapene, er graden av emosjonell stabilitet like viktig i alle jobber, og noen ganger kan det til og med være en ulempe. Er man for avbalansert, er det lett å gå glipp av farer og fallgruver.

Åpenhet: Åpenhet beskriver mennesker som liker å prøve nye ting, opptatt av teori, estetikk og setter pris på ideer. Blir ofte beskrevet mindre fordomsfulle etc., men her må man være varsom med kategoriseringen, siden fordommer i like stor grad henger sammen med integritet og modenhet, altså evnen til å se ting i en større sammenheng. Mindre åpne mennesker er dem som beskrives som konservative og som trives best med rutiner

Planmessighet-ordentlighet: Dette personlighetstrekket er nært beslektet med integritet og regnes for å være det personlighetstrekket som har størst relevans for arbeidslivet. En som skårer høyt på dette trekket er en person som følger reglene, leverer i tide, planlegger og som generelt har orden på livet sitt. 

De fem personlighetstrekkene kan oppsummeres i fem spørsmål. Ta en titt, og hvis du vil, kan du rangere deg i forhold til noen du kjenner på hvert av trekkene. Lykke til!

1. Er personen energisk, glad i moro, sosial og opptatt av å ha det bra eller innadvendt og en som foretrekker sammenhenger med få personer?

2. Er personen anspent, nervøs og humørsyk, eller er personen avslappet og flegmatisk?

3. Er personen intellektuelt anlagt og åpen for nye erfaringer, verdier og ideer eller konservativ og en som foretrekker det kjente?

4. Er personen vennlig, lett å komme over ens med, eller er personen frekk og mangler omtanke for andre?

5. Er personen hardtarbeidende og pliktoppfyllende, eller uorganisert, rotete og ineffektiv?