Det er følelsene som styrer oss, det vet markedssjefen.

Vi har alle hørt at det er følelsene som styrer oss i de aller fleste beslutninger. Til og med når fornuften bør bestemme, ender vi med å gi etter for lystene. Valg av politiske ledere, valg av jobb, valg av partner (kanskje ikke så rart), utvelgelse av ansatte etc. er typiske områder hvor mange anbefaler at vi tenker oss om to ganger. En ting er at vi alle kan være enige i at vi er styrt av følelser. Noe annet er om det er mulig å bruke denne kunnskapen til noe. Her kommer syv tips til markedsførere

1. Følelsene dominerer

Vi reagerer mer på følelsesmessige appeller enn intellektuelle. Det er mer overbevisende å vise hvordan et produkt eller en tjeneste kan være til nytte i dagliglivet enn å vise hvor mange funksjoner de får på kjøpet.

I henhold til Antonio Damasioer følelsene nødvendig for nesten alle beslutninger. Når vi konfronteres med en beslutning, relaterer vi vurderingen til tidlerere erfaringer, og disse legger føringer på våre nåværende preferanser.

Alle er unike men visse fellestrekk går igjen når det kommer til å overbevise er å spille på stolthet, trygghet og besjytte mot tap, skade etc.

2. Alle med

Hørt om «sosialt bevis?» Det betyr at vi leter etter sosiale holdepunkter for om noe er riktig eller galt. Å være enig med fellesskapet er ofte viktigere enn å være enig med sannheten. Keiserens nye klær er en harselas over dette prinsippet.

3. Gjensidighet

Vi føler oss forpliktet til å gi tilbake når vi får, og vi vil helst ikke ta i mot uten å gi noe tilbake. Hvem har ikke opplevd å få julegave fra noen man trodde man ikke skulle gi  og må ilstå: “Men jeg har ikke noe …”

Det er dette prinsippet markedsførere bruker når de gir oss små gaver.

4. Priming 

Priming handler om å presentere noen for et ord, bilde (eller setning) som de senere vil møte i en annen sammenheng. Anvendelsesområde? Begynn med å be om noe lite. Hvis de svarer ja, øker sannsynligheten for at det er mer å hente.

 5. Framing

I markedsføring handler framing om å manipulere kontekst for å gjøre forbrukerne mer mottakelige. Hvis noen selger vaskemiddel med Retsin, så høres dette veldig bra ut. Men det gjør det også når vi selger vaskemiddel uten Retsin.

 6. Mere Exposure and the Propinquity Effect

Mere Exposure Theory and the Propinquity Effect are both based on the same basic tenet- repetition creates familiarity and familiarity is good.

Ren eksponeringsteori hevder at jo flere ganger vi ser noe, jo mer vil vi like det. Derfor gjentas budskapet i det uendelige, på tross av at det kan være ganske irriterende.

7. Det er lite igjen

Loven om tilbud og etterspørsel. Jo sjeldnere muligheten, innholdet eller produktet er, desto mer verdifullt er det.