Fra rovdyrets synvinkel

Der det er muligheter forandrer kamellonen farge. Trenger du trøst treffer du en empatisk lytter. Lattermild? Da har du en komiker foran deg. Ser du etter noe mer interessant, kommer sjarmøren frem. Alt er skuespill. Bak de ulike maskene ser psykopaten deg fra rovdyrets synsvinkel, studerer deg for å se om du er et passende bytte.

Bebreidelser, bebreidelser og bebreidelser…

Livet med en psykopat kan handle om alt fra grove overgrep, til subtil psykisk terror. Alle historiene er unike, men mange av dem har et viktig fellestrekk, nemlig at psykopaten trigger offerets dårlige samvittighet ved hjelp av konstante bebreidelser. Ikke bare bebreidelser av deg, men familien din, vennene dine og alle du har en relasjon til. Av en eller annen …

Psykopaten forvirrer deg

Psykopaten manipulerer deg  med å bytte om på intensjoner. Sjefen din kan forsvare høy lønn med samfunnsnytten ved  å tiltrekke seg de beste, i stedet for å si at han eller hun selv ønsker høy lønn. En ungdom begrunner sitt ønske om ny jakke med at det er viktig for å ikke ”bli utenfor”, i stedet for å si at …

En dag i 2050

Forskningen har funnet ut at det er en stor del av befolkningen som ikke klarer å være ærlige mot sine partnere.

Den mørke triade

Den mørke triaden er et tema i psykologi som fokuserer på tre personlighetstrekk: narsissisme, machiavellisme og psykopati. At man snakker om «mørke» personlighetstrekk betyr at vi beveger oss over i det destruktive. De tre karakterene har overlappende trekk, og er man det ene så har man mye av de to andre. A